vrijdag 26 oktober 2012

Gesloten C.V. en vererving

Inleiding
Bij het opstellen van akten van commanditaire vennootschap wordt veelal beoogd de C.V. een gesloten karakter te geven. Hiermee wordt gewaarborgd dat de C.V. niet belastingplichtig is en in plaats daarvan de vennoten in de C.V. ieder zelfstandig fiscaal worden belast voor de ieder van hen toekomende resultaten van de C.V. In dat verband wordt in de C.V. akte opgenomen dat iedere overdracht of wijziging van verhoudingen binnen de C.V. toestemming behoeft van alle vennoten. Deze toestemmingsbepaling heeft een fiscaal karakter en beoogt de C.V. te aldus behoeden van het karakter van 'openbare commanditaire vennootschap'.

Gesloten en openbare personenvennootschap
De algemene wet rijksbelastingen geeft in artikel 2.3.c een definitie van ‘openbare commanditaire vennootschap’:

"de commanditaire vennootschap waarbij, buiten het geval van vererving of legaat, toetreding of vervanging van commanditaire vennoten kan plaats hebben zonder toestemming van alle vennoten, beherende zowel als commanditaire"

Het dik gedrukte gedeelte bevat een uitzondering op het toestemmingsvereiste voor een gesloten personenvennootschap. Echter, in de praktijk bestaan vragen wat de wetgever hiermee precies bedoelt. Het vraagstuk leent zich voor bespreking aan de hand van een simpele casus.

Casus
A is commanditaire vennoot van een besloten C.V. De C.V. akte kent de genoemde toestemmingsbepaling. A overlijdt met achterlating van twee erfgenamen, B en C, ieder voor 50%.

Krachtens erfrecht verkrijgen B en C. het C.V. aandeel van A, ieder voor de helft. Deze verkrijging als gevolg van het overlijden van A kan zonder problemen als verkrijging krachtens ‘vererving’ worden gezien. Voor deze wijziging is geen toestemming van alle vennoten nodig. Moeilijker wordt het als B en C besluiten de nalatenschap, waarin het C.V. aandeel zit, te verdelen. B en C wensen het C.V. aandeel aan B toe te delen. De vraag die opkomt is of de verkrijging van B krachtens de verdeling van de nalatenschap geldt als verkrijging krachtens ‘vererving’.

Ruime of beperkte interpretatie
Volgens een ruime interpretatie van het begrip ‘vererving’ zou de genoemde verdeling aan B onder de uitzondering vallen. Betoogt kan worden dat de verdeling slechts een verlengstuk is van de eerder plaatsgevonden verkrijging krachtens erfrecht. Dan is geen toestemming vereist. Echter, volgens een beperkte interpretatie van het begrip ‘vererving’ zou alleen de directe verkrijging door B en C als direct gevolg van het overlijden van A onder de uitzondering vallen, en niet de daaropvolgende verdeling aan B. Dan zou deze verdeling toestemming behoeven van alle vennoten.

De vraag is of de wetgever deze term ruim of beperkt ziet. De literatuur zwijgt op dit punt. In dat verband kan andere fiscale wetgeving een aanwijzing geven. De Wet op belastingen van rechtsverkeer kent een uitzondering van overdrachtsbelasting voor een verkrijging krachtens erfrecht. Deze wet hanteert een beperkte uitleg van het begrip ‘verkrijging krachtens erfrecht’. De verdeling van nalatenschappen is namelijk expliciet - naast verkrijging krachtens erfrecht - als aparte uitzondering aan deze wet toegevoegd. Als de wetgever hier een ruime interpretatie voor ogen had, zou deze extra uitzondering voor verdeling van nalatenschappen overbodig zijn.

Standpunt inspecteur
Ik heb deze casus voorgelegd aan de inspecteur der belastingen. Zijn reactie was dat de belastingdienst - op basis van intern overleg - het standpunt van voornoemde beperkte interpretatie inneemt. 


Conclusie
Uit het voorgaande blijkt dat het begrip 'vererving' voor de definitie van een gesloten personenvennootschap beperkt wordt uitgelegd. Ofwel, bij het verdelen van een nalatenschap met daarin een C.V. aandeel in een gesloten C.V., geldt hoogstwaarschijnlijk het toestemmingsvereiste. Oppassen dus.

Save Bitcoins from Android Bitcoin Wallet app


Introduction
In this article, I describe the process to recover Bitcoins from the Android app 'Bitcoin Wallet ' written by Schildbach into the official Windows bitcoin client (version 7). The process is fairly easy but this guide may help the less tech savy users and save them trouble (or worse, lost Bitcoins).

But for those unfamiliar with Bitcoin , first something about the Bitcoin protocol itself.

Bitcoin protocol

Since the inception in January 2009, the Bitcoin network has grown rapidly into a system for digital payments. While the exchange rate has shown large swings and the blogs are filled with numerous stories about user scams and thefts of wallets, Bitcon's future seems bright as a cheap and free payment protocol.

If you want to learn more about the basics of the Bitcoin protocol, http://www.bitcoin.org and http://www.weusecoins.org are great starting points.

Android Bitcoin Wallet
There are several Bitcoin clients available for Android. One of them is 'Bitcoin Wallet' written by Schildbach. It has a gorgeous UI and useful options such as import/export of keys. While  you should give it a try, the app does not behave very well on my HTC Desire HD. Of course, please keep in mind that development is still fresh (and the app is free).
   (screenshot Bitcoin Wallet app)

I collected a few bits of mBTC (0.001 BTC)  which did show up in the app. Unfortunately, after multiple receipts of mBTC's, the app did no longer perform a full update. While I was able to view a total balance of some 0.40 BTC (via blockchain.info by searching on the app's BTC receiving address), the app would not show a balance of more than 0.39 BTC. Worse, the app would not let me make payments, presumably because the real balance of my BTC address did not match the balance recorded and shown by the app.

Thankfully, as from version 2.23 Bitcoin Wallet supports exporting 'private keys'. In essence, the private keys give the holder thereof the power to spend the bitcoins in the related BTC address. Think of it as a password required to send Bitcoins from that address. Moreover, it proved easy to communicate with Schildbach, who is very responsive and which got me on the right track for recovery.
Recovery of Bitcoins
It all starts with the Android app.

1. Export the private keys to the SD Card of your device by choosing that option from the app's menu

2. the app will prompt you to use a password; the private keys will be stored as a .txt file, but only in encrypted form (for security reasons)

3. the .txt file thus retrieved contains the private keys, albeith with a strong encryption
Now we move to Windows XP

4. to decrypt the .txt file, you will need appropriate software. I used OpenSSL for Windows (available at http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/openssl.htm). Install the software (I chose to install developer files as well, but did not chose to install the sources)

5. Now it gets a little nerdy: you will have to use the Windows command line. Back to the days for MS-DOS folks and everyday-business for hardcore Linux users, the command line may be unknow territory for regular Windows users. It begins with clicking the 'Start' button, followed by the 'Run' item from the menu. If you do not see the option 'Run' in your start menu, try Google for answers on how to acces the 'Run' item.

6. In the box that opens, type 'cmd'; the command line will pop up (a window with a black screen and a line of text in white with a blinking cursor awaiting your input)

7. First, you need to go to the directory where the OpenSSL software was installed. Default location is (assuming your 'Program Files' directory is located on the c: drive ): 'c:\Program Files\GnuWin32\openssl'. The command to switch to this directory is:
               
cd "c:\Program Files\GnuWin32\openssl"

Please note that you need to use double brackets ("), not single brackets (').

8. When in the openssl-directory, you will use the openssl.exe program that is located in that directory to decrypt the .txt file. Use the following command to do so:
                
openssl enc -d -aes-256-cbc -a -in <filename>

For <filename> insert the name of your .txt file and don't forget the .txt extension.

The private key is now shown in the window. Don't close the window yet, because you will need to take over the exact sequence of that private key as part of the next steps.

9. The next steps concern importing the retrieved private key into the official bitcoin client. The steps are described in detail at the following link and are thus not described further in this article: https://en.bitcoin.it/wiki/How_to_import_private_keys_v7%2B

Result
If you have completed all steps above, your official Bitcoin client now gives access to the Bitcoins previously inaccessible. Wouldn't want to waste 0.4 BTC - Good as Gold -, would you?

P.S. I now use BitcoinSpinner for Android which is very basic but also very fast and effective. Whatever protocol will prevail, the future of mobile payments is NOW.

maandag 9 april 2012

2e hands dual core Android phone voor €190 …. als je durft


Op Ebay worden allerlei dingen verkocht. Telefoons zijn razend populair op deze veilingsite. Ook telefoons met een ‘probleempje’’ of zelfs kapotte telefoons. Wie goed oplet en een beetje risico durft te nemen, kan daarmee een goede slag slaan.
2e hands moeten een lekker draaiende Android telefoon zoals de HTC Desire nog wel €100 opleveren. Nieuwere varianten zoals de Desire HD met groter 4.3” scherm gaan richting de €200. Dan zitten we nog in de single-core categorie te neuzen.

Tegenwoordig is echter dual-core gemeengoed en grotere schermen met hogere resoluties. Waar vind je zoiets voor €200? Ik liep onlangs tegen een mogelijkheid aan. Mogelijk is dat ook voor anderen een bruikbare optie om een dual-core telefoon te bemachtigen voor weinig geld.

Op Ebay werd een HTC Vivid aangeboden. De HTC Vivid is niet erg bekend in Europa en is vooral bekend als telefoon voor de Amerikaanse carrier AT&T. De HTC Vivid is vrij recent (november 2011) uitgekomen en goed bij de tijd met een dual-core CPU en snelle 3D chip. Alleen het beeldscherm is geen HD maar qHD (540x960). Al met al specs die nog heel goed mee kunnen.

De aangeboden Vivid had een gebarsten scherm. Bij het woord ‘scherm’ moet je altijd goed onderscheid maken tussen de LCD (het echte beeldscherm) en de ‘digitizer’, het glazen scherm dat als 2e scherm bovenop het LCD scherm ligt. De digitizer bevat hele kleine (onzichtbare) draadjes die je vingeraanrakingen kunnen registreren. Met de ditigizer, het echte touchscreen van een telefoon, kan je dus het beeldscherm besturen. In dit geval was de digitizer gebarsten. De LCD zou nog heel zijn volgens de verkoper. Bijkomend voordeel, voor de HTC Vivid is al een officiele Android 4.0.3 ROM uit.
Een vervangende digitizer was snel gevonden via Ebay. Met 2 tientjes ben je wel klaar inclusief gereedschap . Met een voorbeeld video van YouTube bij de hand en 2 uurtjes verder was de digitizer vervangen.

Voila, een HTC Vivid als nieuw. Wie durft?

vrijdag 30 maart 2012

Android appz op je PC

Tijdens een periodiek bezoek aan Androidworld.nl stuitte ik op een post over App Player Beta van BlueStacks. Deze software kan je gratis proberen in Beta vorm. Met dit programma zou je Android toepassingen kunnen draaien op de normale Windows PC. Een leuk vooruitzicht om gratis Angry Birds te spelen.


Het idee is dat je een installatiebestand (3,6MB) download op je PC en installeert. De installatie voert je dan door het proces van bestanden downloaden en instellingen. Aldus waagde ik een poging op een oude laptop uit 2001.


Helaas begon het gelijk met een droevige mededeling. Wegens de ouderdom van mijn laptop zouden bepaalde grafische mogelijkheden beperkt zijn. Dat was direct een knauw in het idee van Angry Birds op de PC. Zou dat wel of niet kunnen draaien?


De installatie ging gezwind verder. Bij het opstarten kwam echter de genadeklap: 1GB geheugen nodig om dit programma te draaien. Helaas heeft mijn oude laptop maar 512MB. Dat had het installatieprogramma dan wel vantevoren kunnen checken....


Android appz op mijn PC gaat dus nog even aan mij voorbij. Gelukkig is er altijd nog Angry Birds via Chrome